Tin tức sự kiện

15/06/2016

Tổ chức triển khai cung cấp tài khoản dùng thử EZS cho 100 khách hàng thân thiết

Một tuần kể từ ngày công bố, CFC MEDIA - công ty chủ quản của Hệ thống EZS đã tiến hành cung cấp 100 tài khoản "TRẢI NGHIỆM MIỄN PHÍ" trong thời gian 30 ngày

Ngày 15/06/2017, CFC media đã lựa chọn ngẫu nhiên ra 100 thông tin đăng ký nhận tài khoản dùng thử để cung cấp cho khách hàng.

Trong thời gian 30 ngày dùng thử sản phẩm, các chức năng trên các tài khoản này đều không bị giới hạn và được hỗ trợ teamview 24/24 ở mức độ cao nhất.

Sau khi chương trình trải nghiệm kết thúc, CFC sẽ lấy ý kiến của các khách hàng để chính thức update cho phiên bản 2.0 sẽ ra mắt ngày 25/08/2016