Tin tức sự kiện

29/11/2016

Thông báo bảo trì nâng cấp hệ thống máy chủ

Ban quản trị thông báo thời gian bảo trì hệ thống nhằm đảm bảo tốc độ đường truyền và sự ổn định cho server.

Thời gian bảo trì :  từ 2h00 đến 4h00 sáng ngày 30/11