Tin tức sự kiện

06/06/2016

Ra mắt công cụ Marketing Online và Chăm sóc Khách hàng Ezs v1.0

Ngày 06/06/2016, CFC chính thức công bố ngày ra mắt sản phẩm EZS - Công cụ hỗ trợ Marketing Online và Chăm sóc Khách hàng tự động version 1.0. 

Theo đó ngày 25/08/2015, Ezs sẽ chính thức được công bố và chính thức cho phép mọi cá nhân đăng ký tài khoản trên hệ thống.

Một số chức năng tại thời điểm 25/08/2015 bao gồm: Hệ thống thiết kế banner Online, Email Marketing, CRM quản lý khách hàng, Landing page