Tin tức sự kiện

15/07/2016

Hội thảo góp ý, đánh giá về sản phẩm EZS sau 1 tháng dùng thử

Sau thời gian trải nghiệm miễn phí của 100 tài khoản, CFC Media đã có buổi thảo luận trực tiếp hay qua online với 1 số khách hàng sở hữu tài khoản.

Những đóng góp của hơn 100 tài khoản đã giúp CFC có thêm trải nghiệm người dùng để hoàn thiện phiên bản 2.0 vào ngày 25/08/2017.

Toàn bộ 100 tài khoản trải nghiệm miễn phí sẽ được update miễn phí thời hạn 1 năm vào ngày ra mắt ver 2.0