Tin tức sự kiện

30/01/2017

Chính thức công bố 2 phiên bản trả phí trên toàn hệ thống

Nhằm nâng cao chất lượng dịch vụ cho một nhóm khách hàng, CFC đã chính thức phát hành 2 phiên bản trả phí cho EZS.

Cụ thể Ezs bao gồm 2 phiên bản: 5.900.000 VNĐ và 2.900.000 VNĐ
Cụ thể gói dịch vụ quý khách hàng xem chi tiết tại: https://ezs.vn