Tin tức sự kiện

25/10/2016

CFC công bố bản kế hoạch nâng cấp chức năng miễn phí

Sau 2 tháng chính thức đi vào hoạt động, EZS ver 2.0 đã chính thức thông báo kế hoạch nâng cấp chức năng hệ thống trong tương lai.

Cụ thể như sau:

Tháng 12/2016: Nâng cấp chức năng Chăm sóc khách hàng tự động
Tháng 3 / 2017: Nâng cấp chức năng yêu cầu thiết kế banner ( Mua dịch vụ )
Tháng 4 / 2017: Cung cấp chức năng kết nối tự động từ EZS đến website
Tháng 7 / 2017: Kênh Blog Marketing, thư viện tài liệu chuyên ngành